CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมผู้บริหารเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก


รร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารในเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก ในการประชุม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ On hand ของ โรงเรียนของเรา