CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันพุธ


วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร้องเพลงสดุดีจอมราชา สร้างความตระหนักแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัย จากนั้นพบปะแจ้งข้อราชการและภาระกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3