CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านซับหมี ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การ  ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 256