CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) ของโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล


วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) ของโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยมีนายยุทธนา​ ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า​ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางนงค์นุช คชา ผอ.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/503646