CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


   วันพุธ ที่ ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  นายวิญญู  คุณกันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  นายวัชระ  ภิรมย์ไกรภักดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีพิธีวางพวงมาลา  ถวายความเคารพ การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  ๘๙  วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด