CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนซับมงคลวิทยาเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการประเมิน เพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 37 โรงเรียน