CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-Site


          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุพิชชา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-Site โดยมี นางสุรัชนี ตันวิรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นำตรวจเยี่ยม