CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เปิดเรียน On Site


วันพุธที่ 24 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ขัยภูมิ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เปิดสอน On Site ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พบปะลูกๆนักเรีย นให้กำลังใจและห่วงใยเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโดยเคร่งครัดโดยมีนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม นำตรวจเยี่ยมห้องเรียน บริบทรอบโรงเรียน

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/528096