CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ATK


วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บริหารและคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  ได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส อ.จัตุรัส  ผลการตรวจ ผลการตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน