CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมในโครงการโรงเรียนปลอดภัย


วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการโรงเรียนปลอดภัย

ณ หอประชุมโดมสพป.ชย.๓ และได้เป็นตัวแทน

คุณครูผู้ประสานงานประกันชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจะบก   ในการรับมอบทุน  โดย บริษัทสยามสไมล์