CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ นำโดย นายดำเนิน ชาลีเครือ นายสุชาติ โสภานุสนธิ์ นายสมบุญ พิไลกุล นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ และว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ เป็นตัวแทนร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/528772