CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรทัย คล้ายสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางวนาลิน ขามเกาะ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว กรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาวอรทัย คล้ายสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์