CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ อ.ซับใหญ่


วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่าง โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กับ โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ากูบ,บ้านบุฉนวน,บ้านซับใหม่,บ้านตลุกคูณพัฒนา,บ้านเขื่อนลั่น,,บ้านซับเจริญสุข,บ้านวังขอนสัก,บ้านวังพง,บ้านวังกุง,บ้านโป่งเกตุ,บ้านโนนสะอาด และบ้านหนองนกเขียน โดยมี นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง ,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม,นางอัญชลี อินทรผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ(MOU) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาแผนการ โครงการ และกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแนวทาง นโยบายของ สพฐ. 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ชับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/552388

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik blog Ankara evden eve nakliyat türkçe anime izle