CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           อัพเดทข่าวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ทำบุญบ้าน และตั้งเสาหลักประจำหมู่บ้าน