CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดพิธีประดับอินทรธนู ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 151 ราย


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดพิธีประดับอินทรธนู ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 151 ราย โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมในพิธี โดยท่านประธานฯ เปิดกรวยดอกไม้รูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และบรรยายพิเศษ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นครูที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/625896