CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์


  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางอรอนงค์ จานุรัตน์ กรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายเอกวินทร์ อุคำ ประธานเครือข่ายนายางกลัก นายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ และนางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นอย่างดี