CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังกะทะ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ นำโดย นายภูริช ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่หลงในสิ่งยั่วยุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด