CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           อัพเดทข่าวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) ฉบับที่ 21 ปีการศึกษา 2565


นักเรียนปฐมวัย ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนภายในโรงเรียน