CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 มอบนโยบายเร่งด่วนจาก สพฐ.


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ก่อนเปิดการประชุม ท่านประธานได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร รางวัลระดับชาติแก่ ผู้บริหารการศึกษา ครูผู้สอน และพิธีประดับอินธนูให้แก่ครูผู้ช่วยจำนวน 7 ราย จากนั้นท่านประธานได้นำคณะผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมพลัง ให้พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน กล่าวเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2565 จากนั้นได้ดำเนินการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และการออกประเมินติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 กับคณะผู้บริหาร โดยมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน และผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้ชี้แจงงานแต่ละกลุ่มงานตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/646809