CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ


วันที่  23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประิวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายให้ น.ส.จริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ บุคลากร นักเรียน ร่วมปลุกกระแสสังคมไทยปลอดยาเสพติด ด้วยการแสดงสัญลักษณ์สวมเสื้อสีขาวภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลัง ให้พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน” และขอขอบคุณนายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ ครูอมรเทพ ไชโย และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นสถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ กัญชา และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยท่านประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ เป็นขวัญ และกำลังใจแก่ครู และนักเรียนในครั้งนี้

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/646865