กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายปรัชญา จันทร์ทะเขต
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา