กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นายเชษฐา หนองเหล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายอภิโชค นเรกุล
ลูกจ้างชั่วคราว

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นายเชษฐา หนองเหล็ก
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกฎหมายและคดี